W co wierzymy

Biblia

Pismo Św. Starego i nowego testamentu jest natchnione przez Boga i w pełni wiarygodne (II Tym. 3,16-17)

Bóg

Wierzymy w Boga w trójcy świętej jedynego w osobach ojca i syna i ducha świętego (I Jana 5,7; Ew. Jana 14,23-26)

Zbawienie

Wierzymy, że Bóg tak kocha każdego grzesznego człowieka, że dał swojego syna Jezusa Chrystusa, żeby odkupił nas na krzyżu. Zbawienie jest darem Bożym, który jest dostępny przez wiarę i polega na upamiętaniu się z grzechów i uznania Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem (Rzym. 10,9)

Życie wiecznie

Wierzymy, że po przyjęciu zbawienia człowiek ma zagwarantowane życie wieczne.

Chrzest wodny i chrzest Duchem Świętym

Wierzymy, że chrzest wodny jest deklaracją wiary w Jezusa Chrystusa i jego dzieło na krzyżu a chrzest Duchem Św. Jest darem od Boga dla każdego wierzącego (Dz.A. 2,38-39)

Uzdrowienie i uwolnienie

Wierzymy, że Jezus Chrystus umierając na krzyżu uwolnił nas od wszelkich zniewoleń i chorób. Zagwarantował nam życie w zwycięstwie w każdej dziedzinie życia (II Kor. 2,14; Ks.Izaj. 53,4-5)

Kościół

Wierzymy, że każdy wierzący jest powołany, aby być częścią wspólnoty chrześcijan (Dz.A. 2,44; I Kor. 12,12-13)