• Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
You are here: Home Baza słowa

Baza Słowa

da_motyl

Największy wpływ ma na ciebie to, czemu ufasz

W Biblii znajdujemy wiele obietnic Bożego wsparcia, ochrony i zaopatrzenia. Jedną z nich mówi, że Bóg jest naszą skałą i tarczą, co oznacza, że chce abyśmy mieli trwały fundament w naszym życiu oraz ochronę przed atakami diabła. Czasem jednak dzieje się tak, że mimo iż znamy Jego obietnice na pamięć i często się na nie powołujemy – one nie działają. Dlaczego tak się dzieje?

Boże obietnice mogą działać jedynie przez wiarę. Wiara, natomiast, jest ściśle powiązana z naszym sercem i tym, co ma w nim najwyższą rangę. Jeśli mówimy, że Bóg jest naszą skałą i twierdzą, a w sercu ochrony i zabezpieczenia spodziewamy się bardziej np. po pieniądzach, to Boża ochrona nie będzie działała. Boża tarcza ochroni nas jeśli będzie najbliżej naszego serca i będziemy jej ufać, ale jeśli ją „odstawimy”, a inna rzecz czy osoba zajmie jej miejsce – nie spełni swojej roli. Prawda ta pozostanie aktualna jedynie w naszym umyśle. Intelekt szybko przyjmuje Boże Słowo, ale to serce odzwierciedla nasz prawdziwy stan. Zrozumienie intelektualne nie wystarcza, a wręcz wbija w pychę. Rozdwojenie między umysłem i sercem jest niebezpieczne, ponieważ możemy myśleć, że znajdujemy się w danym miejscu naszej drogi z Bogiem, a w rzeczywistości możemy być zupełnie na innym etapie. Dlatego musimy prosić Ducha Świętego by objawiał nam w sercu Boże prawdy i nasz prawdziwy stan.

Więcej…

 
da_slonce

Chodź z Bogiem „on-line”

Nasz Bóg jest żywym Bogiem, co oznacza, że chce się z nami komunikować oczywiście w oparciu o określone zasady. Bóg jest duchem i kontaktuje się z nami przez naszego ducha (wewnętrznego nowonarodzonego człowieka). Łączność z Bogiem jest bardzo istotna, ponieważ dzięki niej otrzymujemy od Niego potrzebne nam Słowo i odpowiedzi na pytania szybciej niż moglibyśmy znaleźć je w Biblii czy chrześcijańskiej książce. Niestety, przy obecnym tempie życia, mało czasu poświęcamy by usłyszeć Boży głos i odebrać Jego odpowiedzi. Łatwiej nam jest wziąć do ręki Biblię lub książkę. To nie jest złe – potrzebujemy znać Słowo Boże, jak również korzystać z objawień, które otrzymali inni, jednakże nie jest to Jego ostatecznym celem dla nas. Bóg zawsze ma dla nas świeże Słowo i powinniśmy umieć je odebrać.

Więcej…

 
da_tata_dziecko.

Nigdy nie tracisz oddając coś Bogu

W Starym Testamencie znajdujemy historię o tym jak Bóg zażądał od Abrahama złożenia w ofierze swego jedynego syna – Izaaka. Dla Abrahama była to najcenniejsza osoba, ale mimo to był posłuszny Bogu, ponieważ Mu ufał. Co do postawy Abrahama w Nowym Testamencie napisane jest, że wierzył on, iż Bóg wzbudzi jego Izaaka z martwych. Ostatecznie jednak ofiara nie została złożona. Co Bóg chciał osiągnąć wystawiając Abrahama na taką próbę?

Bóg chce zaopatrywać i zaspokajać nas w każdej dziedzinie życia. Wielokrotnie jednak nie może zrobić tego w pełni, ponieważ żyjemy w czasach Nowego Testamentu gdzie warunkiem otrzymania czegoś od Niego jest wiara.

Więcej…

 
da_czolg

Bój wiary

Po upadku człowieka w Edenie, ziemia stała się miejscem, w którym rządzi diabeł. Na skutek grzechu, każdy człowiek rodzi się jako niewolnik, a w miarę dorastania i dojrzewania, diabeł pracuje by tę niewolę jeszcze bardziej pogłębić. Kształtuje on w każdym z nas swoje, niezależne od Boga, sposoby myślenia. W ten sposób zniewala nas i wypacza obraz Boga, człowiek zaś staje się bałwochwalcą, tzn. wywyższa wszystko ponad Boga, pełen jest również niewiary i egoizmu. To wszystko otacza go jak szczelny kordon i skutecznie oddziela od Boga oraz Jego wsparcia. Za przykład może posłużyć Jerycho, miasto, które Izrael miał zdobyć, otoczone potężnym murem, przez który nie można było ani wejść ani wyjść.

Więcej…